Bruseed

Bruseed

Dankzij de steun van het programma EFRO 2014-2020 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen Innoviris en Brustart, filiaal van Finance.brussels/SRIB groep, hun krachten bundelen om innovatieprojecten van Brusselse kmo’s uit speerpuntdomeinen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vlotter op de markt te krijgen. De twee overheidsinstellingen willen op die manier het tekort aan financiering bij de beginfase van bedrijfsprojecten wegwerken en stellen daarom een nieuw financieringsprogramma in ‘seed capital’ voor: Bruseed.

Bruseed wordt beheerd door het filiaal Brustart en is een nieuw financieringsprogramma (aandeelhouderschap of leningen) dat uitsluitend bestemd is voor jonge, innoverende bedrijven die nog in de ontwikkelingsfase zijn of in het stadium van pre-commercialisatie.

Ondersteunde bedrijven:

  • Bestaat minder dan vijf jaar

  • Kmo die onafhankelijk is van grote groepen

  • Innoverend bedrijf (product, proces, commercialisatie of organisatie)

  • Alle sectoren. NB: ook al blijft de procedure dezelfde, het budget toegekend in het kader van het programma EFRO 2014-2020 betreft specifiek deze sectoren: grondstoffen en afval, duurzame voeding, bouw en hernieuwbare energie, gezondheid en persoonsgerichte zorg en media – creatieve sectoren – toerisme of horeca (evolutie naar digitalisering of duurzaamheid)

 

Om in aanmerking te komen, moet je:

  • gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • bezig zijn met het opstarten van een bedrijfsproject

  • geregistreerd zijn onder de rechtsvorm van een nv of een bvba

 

Financieringsaanvragen kunnen ingediend worden aan de hand van het online formulier hieronder.

De drager van het project stelt een gedetailleerd businessplan op (bij het formulier te voegen) en houdt er rekening mee om de innoverende aspecten voldoende uit te leggen. Innoviris onderzoekt het businessplan en beoordeelt de voorgelegde innovatie. Bij gunstig advies van Innoviris wordt een interview georganiseerd tussen de drager van het project en een analist van Brustart. De analist doet daarna een diepgaande analyse van het businessplan die hij voorlegt aan het investeringscomité. Dat comité beslist uiteindelijk of de investering al dan niet wordt toegekend.

Financiële tegemoetkoming

  • Lening (op 3 tot 5 jaar, rente afhankelijk van risico)

  • Kapitaal (minderheidsbelang)

  • Converteerbare obligatie

 

Online formulier

Onderneming

Contactgegevens

Heb je nog vragen? Neem contact op met: 

Innoviris  BruStart:

François Billen

Financial Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 28
fbillen@innoviris.brussels

Mathilde Lévy

Financial Analyst

BruStart

Tel. +32 2 548 22 11
m.levy@srib.be