Boost - Innovation vouchers

Boost - Innovation vouchers

Via het programma BOOST financiert Innoviris kleine Brusselse ondernemingen zodat ze snel en tegen een lage kostprijs een technische opdracht van korte duur kunnen laten uitvoeren door een onderzoekscentrum.

 

Via het programma Boost financiert Innoviris kleine Brusselse ondernemingen zodat ze snel en tegen een lage kostprijs een technische opdracht van korte duur kunnen laten uitvoeren door een onderzoekscentrum. Het kan gaan om de controle van een vernieuwend idee of een éénmalige expertise ter ondersteuning van een vernieuwend project.

Volgende onderzoekscentra (erkend of verbonden aan een hogeschool) stellen hun diensten ter beschikking via Boost:

 

 

 

Je komt in aanmerking voor Boost als:

 • je een zeer kleine of kleine onderneming hebt

 • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je project in industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling een gunstige impact heeft op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je onderneming een deel van de kosten van uw opdracht op zich kan nemen

 • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen

Dien je aanvraag op elk moment van het jaar in bij de deelnemende onderzoekscentra via een formulier.

Je aanvraag moet door de onderzoekscentra bij Innoviris worden ingediend voordat de opdracht van start gaat.

 

Financieringstype

Je toelage neemt de vorm aan van een subsidie en bedraagt maximaal €10 000 per kalenderjaar per onderneming. Zelf betaalt u slechts 25 % van de kosten voor uw opdracht.

De studie duurt maximum één jaar.

 

Mogelijke technische opdrachten:
 

Exploratiefase Conceptuele fase Pre-industriële fase
 • Tests, berekeningen en voorgaande analyses
 • IP : analyse van de Freedom to Operate of patentmogelijkheden

 

 • Gedeeltelijke of volledige samenstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling en/of de aanpassing van vernieuwende producten, processen of diensten

 

 • Validatie van een vernieuwend proces, product of dienst (opstellen van specifieke controlemethodes, optimalisatie en validatie van proefprotocollen, uitvoering van analyses en balansen, ...)

 

 • Uitvoering van de « proof of concept »

 

 • Selectie van de state of the art die het meest aansluit op het lastenboek (samenstellingsniveau van het product, productie-en fabricageniveau)

 

 • Ontwikkeling van basisprototypes voor de demonstratie

 

 • Evaluatiestudies van de levensduur van de nieuwe producten en de impact van de vernieuwende processen, producten en diensten

 

 • Begeleiding van de industrialisatievoorbereiding : opstellen van een technisch lastenboek voor de ontwikkeling van flow-sheets voor de productie van het technisch implementatieplan

 

 • Validatie van de productiekosten en de kostprijs en schatting van de foutenmarge van een vernieuwend product

 

Wettelijk kader

De Boost-subsidie is een de minimis-toelage, in overeenkomst met Reglement n°1998/2006 van de Europese Commissie.

Het totale bedrag van uw de minimis-toelagen mag dus voor een periode van drie jaar niet hoger zijn dan  €200.000,00. 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Damien Littré

Scientific Advisor 
Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 71
dlittre[at]innoviris.brussels