AAL - Active and Assisted Living

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / AAL - Active and Assisted Living
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / AAL - Active and Assisted Living

AAL - Active and Assisted Living

Het Active Assisted Living (AAL) - programma financiert projecten die de zelfstandigheid van oudere mensen via ICT-toepassingen en diensten op afstand verhoogt. Op die manier kunnen ze langer thuis blijven wonen.

AALHet Active Assisted Living (AAL)-programma is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen.

Het programma verhoogt de zelfstandigheid van oudere mensen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.  De bedoeling is de levenskwaliteit van ouderen te verhogen via ICT en diensten op afstand, inclusief diensten die hen helpen om de nodige zelfstandigheid, onafhankelijkheid en waardigheid te behouden. 

Het gaat niet enkel om maatschappelijke uitdagingen maar ook om het creëren van opportuniteiten voor de gezondheidssystemen, de industrie en de Europese economie.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Europese Commissie. Het AALinitiatief telt 22 landen. De partnerships voor de projecten worden opgesteld tussen de actoren van de deelnemende landen. Meer informatie over de deelnemende landen van het AAL-initiatief, vind je hier.

Alle consortia die bestaan uit minstens 3 aparte organisaties uit 3 verschillende AAL partnerlanden, kunnen een project indienen. De consortia moeten minstens bestaan uit een businesspartner, een kmo (die eventueel ook de business partner is) en een ‘end-user’ organisatie. Deze organisatie kan ook proactief deelnemen aan de uitvoering van het project. Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) kunnen deelnemen aan AAL-projecten.

De AAL projecten moeten een haalbaar en degelijk businessplan voorleggen en de resultaten moeten twee jaar na het einde van het project gecommercialiseerd worden. Elke partner mag maximum 70 % van de projectkosten op zich nemen. 

Op 15 februari 2017 heeft het programma haar negende projectoproep opgesteld met als thema "AAL PACKAGES/INTEGRATED SOLUTIONS - Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults". 

De projectoproep zal op 24 mei 2017 worden afgesloten. Meer informatie vind je op de website van het programma

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het AAL programma

  • Het Consortium moet samengesteld zijn uit minstens drie eintiteiten uit drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen

  • Het Consortium moet een grote onderneming, een KMO en een organisatie voor eindgebruikers

  • Grootte van het Consortium: 3 - 10 partners

  • Duur van het project: 12-36 maanden

Om ook door Innoviris te worden gefinancierd, moeten de projecten eveneens beantwoorden aan de toelatingscriteria van Innoviris.

Als Brusselse onderneming moet u voldoen aan volgende toelatingscriteria:

  • je oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je toont aan dat je een deel van het project kan financieren

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

De AAL projecten moeten worden ingediend via de website van het programma. Het document "Guide for Applicants" geeft meer informatie over het gebruik van dit platform. 

Gelijktijdig met deze Europese aanvraag, moet je als Brusselse entiteit ook een regionaal financieringsaanvraag indienen bij Innoviris. Deze aanvraag moet ten laatste op 24/04/2017 om 12.00u CET in een elektronische versie worden verstuurd naar bbibrowska@innoviris.brussels en funding@request@innoviris.brussels. Je moet eveneens 2 papieren exemplaren versturen naar volgend adres: Beata Bibrowska, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. 

Let op: Als je het regionale formulier niet indiendt, wordt je project niet ontvankelijk verklaard. 

Aarzel niet om contact op te nemen met Innoviris bij de voorbereiding van je project, voor het nalezen van je aanvraag of voor administratief, financieel of juridisch advies. 

 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie of een terugvorderbaar vooschot.

 

Financiële tegmoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%

35%

MO

60%

35%

25%

GO

50%

25%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraag maximaal 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via het AAL programma. Wil je meer weten over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

End-user organisaties die actief zijn in het domein 'active ageing' kunnen deelnemen aan het AAL project. Ze moeten aantonen dat de resultaten van het project gevaloriseerd kunnen worden in Brussel. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie. 

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je AAL project.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska@innoviris.brussels