PENTA

PENTA is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt marktgeörienteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de micro-en nanotechnologieën.

Penta logo

PENTA is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt marktgeörienteerde OOI-samenwerkingen in het domein van de micro-en nanotechnologieën en hun toepassingen. De projecten die in aanmerking komen voor dit programma, zijn gericht op technische vorderingen in de conceptualisering van micro-en nanotechnologieën, de ontwikkeling van semi-bestuursprocessen en hun integratie in meer complexe systemen, de productie van materialen en uitrusting voor of door het gebruik van semi-bestuursprocessen. 

 

De projecten zijn gericht op het gebruik van micro-en nanotechnologieën voor diverse toepassingen zoals transport, communicatie en de digitale wereld, energie, de gezondheidssector en de veiligheidssector. 

De projecten die geselecteerd worden in het kader van de PENTA-cluster ontvangen geen financiering, maar een label. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften.

Je komt in aanmerking als je project voldoet aan de doelstellingen en (beperkte) toelatingscriteria van het PENTA-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.  

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:

 

Toelatingscriteria van het PENTA-programma
  • je project is opgesteld in het Engels

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn

  • het project moet beantwoorden aan de doelstellingen van het Witboek van PENTA

  • de leader-deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is.

 

Toelatingscriteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een innovatief OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je kan aantonen dat je een deel van het project kan financieren

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

Dien je aanvraag in nadat je project een label heeft ontvangen van het PENTA-programma. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subisdie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subside

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming wordt de tegemoetkoming verhoogd met 15 %. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 80 % van het budget.

Ook onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor financiële steun via PENTA. Meer weten?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je PENTA-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Heb je meer informatie nodig over het PENTA-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het PENTA-programma of ga naar de website van PENTA.

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels