EUREKA Network Projecten

EUREKA Network Projecten

EUREKA Network Projecten

De zogenaamde EUREKA Network projecten zijn eigenlijk transnationale OOI-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op de markt.

Projecten die in dit kader worden ingediend, zijn afkomstig van partners volgens een bottum-up logica. De projecten antwoorden niet op een projectoproep en moeten geen kalender volgen. Daarom kunnen ze op elk moment worden ingediend en elk technologisch thema behandelen. De partners beslissen dus vrij over de inhoud en de organisatie van hun project.

Bij een positieve evaluatie, ontvangen de projecten geen financiering, maar een label van EUREKA. Ze worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke financieringsvoorschriften.

 

Om in aanmerking te komen voor EUREKA, moet u aan volgende toelatingscriteria voldoen: 

  • uw project verzamelt minstens twee partners uit twee verschillende deelnemende landen van EUREKA of één deelnemend en één geassocieerd land 

  • De partners zijn KMO's, grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen of universiteiten

  • uw project is gebaseerd op een businessplan en gericht op de ontwikkeling van een nieuw project, proces of dienst met een technologisch niet-militair doel.

Daarnaast moet u om een Brusselse financiering te ontvangen, aan de toelatingscriteria van Innoviris voldoen: 

  • O&O-activiteiten uitvoeren binnen uw project

  • (een deel van) uw activiteiten uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • een innovatief O&O-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • aantonen dat u kunt instaan voor een deel van de kosten van het project 

  • uw verplichtingen in het kader van voorgaande steun van het Gewest zijn nagekomen

De procedure voor het indienen van een EUREKA-project vindt u hier

In het kader van de voorbereiding van uw project, moet u als Brusselse partner contact opnemen met Innoviris. 

Daarnaast kunt u als Brusselse deelnemer een financieringsaanvraag indienen bij Innoviris. Dit doet u via de programma's Explore en Shape. Uw project wordt geëvaleerd door Innoviris volgens de voorschriften en de toelatingscriteria van deze programma's. 

De projecten waarvan alle partners een privé-of publieke financiering ontvangen, krijgen het EUREKA-label toegekend. 

Financieringstype


De tegemoetkoming neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels