BEL-SME

Intraregionale samenwerking tussen Innoviris, Agentschap Innoveren & Ondernemen en Service Public de Wallonie voor de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Belgische ondernemingen.

BEL-SME programma

BEL-SME

Innoviris, Service Public de Wallonie en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zijn zich bewust van het belang van synergieën en intra-Belgische samenwerking. Daarom hebben de drie regionale instellingen beslist om een duidelijk signaal te geven door de samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende Belgische regio's aan te moedigen.

Zo ontstond BEL-SME, een instrument dat Belgische ondernemingen de mogelijkheid geeft samen een O&O-project uit te werken. Bovenop de klassieke interventie voor een ontwikkelingsproject, genieten deelnemende KMO's van een verhoging van hun tegemoetkoming met 15%.

Concreet steunt BEL-SME op twee principes:

 • een gezamenlijke projectoproep door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Service Public de Wallonie en Innoviris tot trans-regionale O&O-projecten van KMO’s

 • de financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over de financiering van de projecten, maar hanteren hun eigen evaluatie-en financieringscriteria

Hoewel BEL-SME gezamenlijke projecten van KMO's uit verschillende Belgische gewesten steunt en de bundeling van expertise aanmoedigt, is het programma gebaseerd op de bestaande regionale procedures. Dit betekent dat elke partner een werkplan moet indienen bij zijn financieringsinstelling. Een kort 'overkoepelend' formulier  begeleidt het geheel.  Dit formulier focust op de samenwerking tussen de partners en op de samenwerking in het algemeen. 

De projecten zullen worden geëvalueerd door de financieringsinstellingen van de betrokken partners. Zij zullen samen een beslissing nemen. 

Om geselecteerd te worden als BEL-SME project moeten de voorstellen:

 • innovatief zijn, gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe of sterk verbeterde technologische producten, processen of diensten (het technische risico zal worden geanalyseerd)

 • resultaten voortbrengen die zijn gericht op een reële valorisatiemogelijkheid

 • afkomstig zijn van minimum 2 KMO's van 2 Belgische gewesten (ook onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen maar enkel als onderaannemer). Alle KMO's moeten deelnemen aan de economische valorisatie van het project.

 • een evenwicht vertonen tussen de verschillende partners

Onderaannemers zijn toegelaten, maar de KMO partners moeten minstens 50% van het project uitvoeren.

Om financiële steun te verkrijgen van Innoviris, moeten de partners:

 • (een deel van) hun activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • een innovatif experimenteel ontwikkelingsproject voorstellen

 • een project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben om de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • bewijzen dat ze hun eigen deel van het project kunnen financieren

 • hun verplichtingen in het kader van voorgaande steun van het Gewest hebben vervuld

 • aantonen dat ze niet in financiële moeilijkheden zijn conform de geldende Europese wetgeving (pagina 19, punt 18)

De financieringsvoorwaarden van de Waalse en de Vlaamse partners zijn beschikbaar in de guidelines van de oproep. 


BEL-SME steunt gezamenlijke projecten, maar elke partner moet zijn individueel werkprogramma indienen bij zijn eigen financieringsinstelling. Er moet ook een overkoepelend formulier over de samenwerking en een draft van de consortiumovereenkomst worden ingediend.

Alle documenten (formulieren, guidelines, etc.) vind je in de toolbox links bovenaan deze pagina. 

Op de websites van de regionale financieringsprogramma's van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Service Public de Wallonie vind je bijkomende informatie over de financiering van onze Vlaamse en Waalse partners.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

Financiële tegemoetkoming (maxima) 

 
subsidie
industrieel onderzoek

subsidie
experimentele ontwikkeling
ZKO/KO

70%

45%

MO

60%

35%

Dit basispercentage kan met 15 % worden verhoogd als geen enkel partner voor meer dan 70% van het budget verantwoordelijk is. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 %.

*Grote ondernemingen kunnen enkel aan de projecten deelnemen als hun bijdrage noodzakelijk is om de doelstellingen van het project te bereiken. 


Meer informatie nodig ? 

** IMAGE DESCRIPTION **

Stijn Maas

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 67
smaas@innoviris.brussels