Waalse competitiviteitspolen

Waalse competitiviteitspolen

Innoviris neemt deel aan de projectoproepen van de Waalse competitiviteitspolen. Een competitiviteitspool is een groepering van ondernemingen, vormingscentra en openbare of private onderzoeksentiteiten binnen een belangrijk economisch domein. De pool creëert samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren van projecten met een vernieuwend karakter.

Deelname van de Brusselse onderzoeksactoren aan de Waalse competitiviteitspolen

Dankzij de beslissing van de gezamenlijke inter-Franstalige gewestelijke en communitaire Regering van 21 januari 2010, kunnen Brusselse ondernemingen die actief zijn in de O&O-sector deelnemen aan projectoproepen van de Waalse competitiviteitspolen van de Waalse regering. 

Een competitiviteitspool is een groepering van ondernemingen, vormingscentra en openbare of private onderzoeksentiteiten binnen een belangrijk economisch domein. De pool creëert samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren van projecten met een vernieuwend karakter.

De partnerships worden georganiseerd rond een technologische of wetenschappelijke markt of domein en moeten de kritische massa onderzoeken om zowel concurrentie als internationale zichtbaarheid te krijgen. 

Vandaag zijn er zes competitiviteitspolen waarin projecten gefinancierd worden binnen vier economische domeinen die door de Waalse regering gekozen zijn :

 • Logistics in Wallonia (Mobiliteit en transport: Logistiek)

 • Skywin (Mobiliteit en transport: Lucht-en ruimtevaart)

 • Greenwin (Milieu en duurzame ontwikkeling: Groene chemie en duurzame materialen)

 • Biowin (Voeding en gezondheid: Biotechnologieën in de gezondheidssector)

 • Wagralim (Voeding en gezondheid: Agro-industrie)

 • Mecatech (Transversale technologieën: Mechanical engineering) 

 

Elke competitiviteitspool heeft haar eigen voorschriften, maar de algemene procedure verloopt als volgt :

 • Dien uw project in tijdens een projectoproep van de Waalse Regering

 • Innoviris gaat na of de Brusselse partners van het project in aanmerking komen voor een toelage en legt haar beslissing voor aan het Waalse Gewest.

 • Het interne selectiecomité van elke pool (samengesteld uit experten in elk domein en strategische pijlers die door de pool worden gedekt) selecteert de projecten op basis van haar eigen criteria.

 • Een internationale jury evalueert de projecten. De pool in kwestie bepaalt en organiseert de jury. De jury neemt een beslissing op basis van de informatie in het aanvraagformulier en de analyse van de DGO6 en Innoviris.

 • Als u als Brusselse partner in een project een positieve evaluatie hebt ontvangen, kunt u gefinancierd worden door Innoviris.

Uw onderneming kan steun verkrijgen voor een OOI-project als:

 • uw onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • u een project opstart in industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of innovatie (samen met minstens 1 buitenlandse, Europese organisatie) dat u van plan bent in te dienen bij een internationale instelling 

 • uw project een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • uw onderneming een deel van de kosten van het project op zich kan nemen

 • uw onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen

 

Dien uw aanvraag in bij de competitiviteitspolen tijdens de projectoproep van de Waalse regering.

U vindt de formulieren op de website van elke competitiviteitspool of via het online platform.

 

Financieringstype

Uw toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%

Bij effectieve samenwerking met een andere Belgische of buitenlandse onderneming of een onderzoekscentrum, kan de tegemoetkoming worden verboogd met 15%. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 80%.


Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over de Waalse competitiviteitspolen? Lees dan het Vademecum voor projectoproepen van de competitiviteitspolen of ga naar de website van de Waalse clusters en competitiviteitspolen.

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

Het loket van de Waalse competitiviteitspolen

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastian Serrano

Scientific Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 63
sserrrano@innoviris.be

Wallonia clusters   

 

Tel. +32 81 33 39 39
clusters.dgeer@spw.wallonie.be