Attract - Brains for Brussels

Attract - Brains for Brussels

Via de actie Attract moedigt Innoviris onderzoekers aan hun wetenschappelijke activiteiten uit te oefenen op Brusselse bodem.

 

 

Via de actie Attract moedigt Innoviris onderzoekers aan hun wetenschappelijke activiteiten uit te oefenen op Brusselse bodem. 

Het programma heeft een dubbel luik: het ene deel is rechtstreeks verbonden aan het onderzoek, het andere is gericht op de ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten. 

Onderzoekers die zich (opnieuw) in Brussel willen vestigen, kunnen dankzij dit programma genieten van een financiële tegemoetkoming voor een project in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling of innovatie. 

Zowel Belgische onderzoekers die zijn uitgeweken naar het buitenland als buitenlandse onderzoekers die hun carrière in Brussel willen verderzetten, komen in aanmerking. 

De onderzoeker wordt gefinancierd via de gastuniversiteit-of hogeschool.

 

 

 

U komt als Brusselse universiteit of hogeschool in aanmerking voor Attract als u een onderzoeker ontvangt die houder is van een doctoraat en

  • al minstens twee jaar werkt aan een postdoctoraat in het buitenland

  • OF minstens 2 van de 3 afgelopen jaren een functie in O&O uitoefent binnen een Belgische of buitenlandse onderneming.

De onderzoeker komt niet in aanmerking als hij/zij momenteel of de afgelopen 12 maanden een functie uitoefent/heeft uitgeoefend binnen een Belgische academische instelling.

Hoe dien je een aanvraag in? 

Dien uw aanvraag in tijdens jaarlijkse de projectoproep via het formulier en de beoordelingsfiche in de toolbox. In 2016 is de projectoproep worden opengesteld van 18 april tot 17 juni.

De aanvraag moet worden ingediend door de academische autoriteiten en met de hulp van de dienst voor coördinatie van onderzoek binnen de universiteit of hogeschool. Aarzel niet om contact op te nemen met het Knowledge / Technology Transfer Office voor meer inlichtingen.

De documenten moeten vooraf ter akkoord worden voorgelegd aan de instelling die de onderzoeker zal ontvangen. 

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie. Deze subsidie dekt: 

  • het salaris of de beurs van de voltijdse onderzoeker (het bedrag wordt vastgelegd in overleg met de dienst voor coördinatie van onderzoek van de begunstigde universiteit of hogeschool).

  • de logistieke kosten voor de uitvoering van het project voor een maximum bedrag van €25.000 per jaar. Dit budget maakt het eveneens mogelijk een doctorandus of technisch assistent aan te werven voor de uitvoering van het project. Ook de academische uitbeesteding kan worden betaald. 

  • de werkingskosten rechtstreeks verbonden met de uitvoering van het project (exclusief de lopende kosten van de betrokken onderzoeksunit), voor een maximum bedrag van €25.000 per jaar.

  • indien van toepassing, de kosten voor repatriëring voor een maximum bedrag van €1.500

  • algemene kosten (maximum 10% van de toegelaten kosten)


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jérémy Levin

Team Leader

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 29
jlevin@innoviris.brussels