Impulse 2013

Projecten geselecteerd in 2013 : ICT Healthcare

In 2013 werd er een strategisch platform opgericht in de sector ICT-Healthcare. 
 
Na raadpleging van belangrijke stakeholders in de e-health sector, deed Innoviris een projectoproep in twee fasen in de domeinen Patient centric e-health en Interoperabilitu for e-health. 
 
In juni werd een oproep voor “expression of interest” gelanceerd.