Europese programma's

Europese programma's

Europese programma's voor financiële steun aan onderzoeksinstellingen

Europese programma's

Connect: Financiële steun voor de voorbereiding van Europese projecten 

Horizon 2020

EUREKA

Eurostars: Marktgerichte OOI volgens een bottom-up benadering

Clusters

EUREKA Network projecten: Marktgerichte OOI met een bottom-up benadering

Ambient Assisted Living (AAL): ICT-toepassingen toegepast op de geonzondheidssector en de vergrijzing van de bevolking

Urban Europe: Stedelijke ontwikkeling in al haar aspecten

ECSEL: Elektronisch intellignte systemen en onderdelen

Als u geïnteresseerd bent in een programma dat niet in deze lijst wordt vermeld en meer informatie wenst over de financieringsmogelijkheden, kunt u contact opnemen met Innoviris.