EUREKA

EUREKA is een Europees intergouvernementeel netwerk dat meer dan 40 landen verzamelt rond één doel: de financiering van O&O en industriële innovatie om de concurrentie van ondernemingen en de lancering van nieuwe producten, processen en diensten op de markt te stimuleren.

EUREKAEUREKA is een Europees intergouvernementeel netwerk dat meer dan 40 landen verzamelt rond één doel: de aanmoediging van O&O en industriële innovatie om de concurrentie van ondernemingen en de lancering van nieuwe producten, processen en diensten op de markt te stimuleren.

Het programma faciliteert de coördinatie van de nationale financiering van Europese en internationale OOI-projecten. Dat doet het programma door 41 landen in en rond Europa en drie geassocieerde landen, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Canada, samen te brengen die initiatieven willen oprichten voor de uitvoering van transnationale innovatieve projecten.

EUREKA werd in 1985 opgericht en koos vanaf het begin voor een “bottom-up” benadering. Deze benadering beslaat alle technologische thema’s en is gericht alle projecten met een maatschappelijk doel ter ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. Enkel projecten met een militair doel komen niet in aanmerking. Op die manier geeft EUREKA actoren in de innovatiesector de kans technologische projecten te ontwikkelen op basis van hun eigen bedrijfsstrategie die hun concurrentievermogen en hun positie op de markt versterken.

Het EUREKA-netwerk geeft een kwaliteitslabel aan geselecteerde projecten, maar doet beroep op de financieringsagentschappen van haar lidstaten voor de financiering van de OOI-activiteiten.

België is lid van EUREKA sinds de oprichting van het netwerk. Zo is Innoviris, naast VLAIO voor Vlaanderen en de DGO6 voor Wallonië, het financieringsagentschap van dit netwerk voor Brusselse actoren die deelnemen aan een EUREKA-project en een financiering ontvangen voor de uitwerking van dat project.

Als samenwerkings-en discussieplatform tussen de deelnemende en geassocieerde landen van het netwerk, is EUREKA eveneens een politiek platform dat een Europese strategie opstelt voor het concurrentievermogen van innovatieve ondernemingen. 

 

Activiteiten van het programma

EUREKA bevat verschillende sub-programma’s –of initiatieven :

  • Eurostars: bottum-up programma ter ondersteuning van O&O-projecten gericht op kleine en middelgrote ondernemingen

  • Clusters: De EUREKA-clusters zijn programma’s opgericht door groepen van ondernemingen rond een thema met een uitzonderlijk strategisch belang voor het Europese concurrentievermogen. De clusters lanceren elk jaar projectoproepen die voor iedereen toegankelijk zijn om Europese actoren te verzamelen binnen de sector van de projecten. Ze werken een strategisch roadmap uit. Op dit moment bestaan er zes clusters.

  • Umbrellas : de Umbrellas-initiatieven zijn thematische netwerken die actoren van dezelfde sector verzamelen met als doel een samenwerking op te zetten. Momenteel bestaan er 3 Umbrellas in de domeinen toerisme, manufacturing industry en engineering van oppervlaktematerialen.

  • EUREKA Network projecten: zeer toegankelijke bottum-up subprogramma's. Het is het eerste systeem van het EUREKA-programma en geeft een label aan OOI-projecten die uitgevoerd worden door een internationale samenwerking. Ze worden goedgekeurd door de deelnemende partnerstaten.

 

Informatie en contactpunten voor EUREKA

  • Het EUREKA-Secretariaat: Het EUREKA-secretariaat bevindt zich in Brussel en is het centrale contactpunt van het netwerk. Het secretariaat organiseert activiteiten rond een netwerk, coördineert gesprekken, beheert de gegevens en verzekert de communicatie. Daarnaast zorgt het Secretariaat voor de organisatie van het sub-programma Eurostars.

  • National Projects Coordinator (NPC) : Als contactpersonen van de deelnemende en geassocieerde landen, verzekeren de NPC’s de operationele werking van het netwerk in hun eigen land. Ze brengen mogelijke kandidaten een deelnemers van de projecten op de hoogte, helpen deelnemers bij de verschillende stappen die ze moeten ondernemen, en leggen de contacten met de nationale administraties en het EUREKA-secretariaat.
    De Brussels NPC is Mathilde Reumaux (zie contactgegevens hieronder). Voor meer informatie over de ander Belgische NPC's en de NPC's van de andere deelnemende landen, kunt u terecht op de desbetreffende websites.

  • Voor meer informatie, kunt u terecht op de website van het EUREKA-netwerk.

 

Oproep België - Zwitserland - Zweden 2017

In het kader van een samenwerkingsakkoord tussen België, Zwitserland en Zweden (deelnemers van het EUREKA-netwerk) moedigen de Belgische (Brusselse, Waalse en Vlaamse), Zwitserse en Zweedse financieringsagentschappen projecten in toegepast onderzoek of ontwikkeling aan van minstens twee entiteiten die afkomstig zijn uit minstens twee van deze drie landen.

 

Om die reden wordt er een projectoproep gelanceerd om de Belgisch, Zwitserse en Zweedse samenwerking te bevorderen. 

Er wordt een projectoproep voorbereid (voor de herfst van 2017) voor innovatieprojecten met een samenwerkingen tussen entiteiten van deze drie landen (minstens twee van deze drie landen).

Meer informatie volgt later.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels