Anticipate - Prospective Research 2016

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective Research 2016
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective Research 2016

Anticipate - Prospective Research 2016

Expression of interest
Wanneer 17-11-2015 09:00 tot
08-01-2016 17:00

Zin om het Brussel van de toekomst vorm te geven? 

Bent u een Belgische of buitenlandse onderzoeker? Hebt u vernieuwende ideeën voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem deel aan de projectoproep van Anticipate - Prospective Research 2016.

Via de actie Anticipate steunt Innoviris al jaren projecten van academische onderzoekers van een Brusselse universiteit of hogeschool met een toekomstgerichte visie over de stad. Hun projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van de kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit.

Wat zijn de thema's van 2016?

Voor de projectoproep van 2016 werden er drie prioritaire thema's geselecteerd:

  • Desintermediëring (« Uberisering »), het verdwijnen van tussenhandel en collaboratieve economie. Wat is de impact op de Brusselse werkgelegenheid op middellange termijn ? Hoe kan het BHG voordeel halen uit deze twee tendensen? Wat zijn de juridische, wettelijke of andere actuele obstakels die hun ontwikkeling tegenhouden?

  • De Brusselse paradox, of de kloof tussen het aanbod en de vraag naar werk in Brussel ? Hoe moeten we aanbod en vraag dichter bij elkaar brengen? Moeten de opleidingen verbeterd worden of is het nodig om werkgelegenheid te creëren voor laaggeschoolden in de stad (urban manufacturing) ? Is er een derde oplossing ? Wordt iedereen morgen ondernemer ?

  • De residentiële functie van Brussel en haar dynamiek. Wat is het socio-economisch profiel van de gezinnen die het Gewest verlaten of die er toekomen ? Hoe kan het Gewest ervoor zorgen dat de profielen die het meest bijdragen aan de fiscale opbrengsten zich duurzaam in het Gewest vestigen? 

Hoe dient u een aanvraag in?

Innoviris heeft dit jaar de procedure aangepast. Vanaf nu gebeurt de selectie van de aanvragen in 2 stappen.

Een expression of interest moet ten laatste op 8 januari 2016 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglementAlle documenten die nodig zijn om uw aanvraag in te dienen, vindt u ook in de toolbox van de algemene Anticipate-pagina

Innoviris evalueert de expressions of interest. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde expression of interest, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier dat binnenkort beschikbaar zal zijn op onze website. Het volledige voorstel moet worden ingediend voor 15 april 2016

De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om uw TTO/TTI te contacteren voor meer inlichtingen.

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Jérémy Levin

Team Leader

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 29
jlevin@innoviris.brussels

 

gearchiveerd onder: ,