ERA-MIN 2

ERA-MIN 2

Ruwe materialen voor duurzame ontwikkeling en circulaire economie
Wanneer 20-11-2018 12:00 tot
31-01-2019 17:00

Ben je actief in de grondstoffensector en wil je samenwerken met internationale bedrijven en topuniversiteiten om projecten rond circulaire economie uit te voeren?

Dien dan ten laatste op 31 januari 2019 een Europees project in.

 

Wat is ERA-MIN 2?

ERA-MIN 2 is een Europees financieringsprogramma ter ondersteuning van het 'European Innovation Partnership on Raw Materials'

Het netwerk financiert grensoverschrijdende onderzoeks-en innovativeprojecten in 18 verschillende landen.

 

De projectoproep van 2018: Ruwe materialen voor duurzame ontwikkeling en circulaire economie

'Ruwe materialen voor duurzame ontwikkeling en circulaire economie' is het thema van de projectoproep van 2018.

Het doel van de oproep is behoeftegericht onderzoek naar alle aspecten van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, zowel voor primaire en secundaire grondstoffen als de vervanging van kritieke grondstoffen volgens de principes van de circulaire economie.

De thema's zijn:

  1. Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning

  2. Design

  3. Verwerking, Productie en Herfabricage

  4. Recyclage en hergebruik van End-of-Life Producten

  5. Transversale onderwerpen

 

Wie kan deelnemen?  

Alle belanghebbenden uit de grondstoffenwaardeketen, inclusief academische instellingen, de industrie, ngo’s, overheidsinstellingen en burgerinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden.

  • Aanvragers die geen financiering vragen, mogen als partner deelnamen aan het consortium, maar ze moeten kunnen aantonen dat ze voldoende fondsen hebben om hun eigen kosten te dekken. 

  • Ieder consortium moet bestaan uit minstens 3 onafhankelijke juridische entiteiten die in aanmerking komen bij de financieringsinstellingen uit minstens 2 landen, waarvan minstens 1 een EU-lidstaat of een EU-geassocieerd land is.

  • De coördinator van het consortium moet in aanmerking komen voor financiering en gevestigd zijn in een land of regio opgenomen in de projectoproep.

Aanvragers zijn verplicht contact op te nemen met hun nationale/regionale contactpunt om na te vragen wat de relevante nationale/regionale regelgeving is. Voor Brusselse actoren treedt Innoviris op als regionale financieringsinstelling.

 

Meer informatie nodig? 

Raadpleeg de pagina's voor ondernemingen, onderzoeksinstellingen of non-profit organisaties op onze website. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het programma

Vragen? Neem contact op met: 

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.brussels