STEM projectoproep

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / STEM projectoproep
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / STEM projectoproep

STEM projectoproep

Wiskunde anders bekeken
Wanneer 15-01-2019 12:00 tot
15-03-2019 12:00

Wiskunde anders bekeken

Oproep tot STEM-projecten voor jongeren in Brussel 

STEM projectoproep 2019

Om Brusselse jongeren te sensibiliseren voor wetenschap en technologie, heeft Fadila Laanan,  Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, beslist om een nieuwe oproep open te stellen voor STEM-projecten (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Het thema van dit jaar is 'Wiskunde anders bekeken'.

 

Met dat nieuwe thema willen we de creativiteit van jongeren aanwakkeren en dieper ingaan op wiskunde, door te streven naar innovatieve of verrassende manieren om andere, minder voor de hand liggende aspecten van wiskunde te tonen.

Wiskunde wordt vaak nogal stiefmoederlijk behandeld: het zou ingewikkelde en abstracte stof zijn, iets wat weinig direct nut heeft. Toch is wiskunde overal in onze leefwereld aanwezig.

Via deze oproep financiert Innoviris microprojecten die jonge Brusselaars sensibiliseren voor wetenschap, technologie en innovatie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden.

 

Wanneer kom je in aanmerking? 

Criteria voor promotoren

  • Elke structuur of entiteit (met uitsluiting van fysieke personen), met of zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd op Belgisch grondgebied en zonder winstoogmerk komt in aanmerking. 

Criteria voor de projecten

De projecten moeten

  • Brusselaars aanspreken

  • sensibiliseren voor wetenschap, technologie en/of innovatie via een activiteit die op de doelgroep is afgestemd

  • origineel zijn

  • een lokaal en/of gewestelijk dimensie bevatten

  • uitdrukkelijk melding maken van de methodologie, de pedagogische aanpak om de vooropgestelde doelstelling te bereiken en de verwachte impact. 

  • gratis zijn voor het publiek

  • georganiseerd worden tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020

Het programma financiert geen regelmatige en terugkerende activiteiten van de projecthouders, de aankoop van materiaal, de verspreiding van informatie of de gewone dienstverlening en samenwerkingsverbanden. 

 

Hoe dien je een aanvraag in? 

Dien je aanvraag vóór 15 maart 2019 om 16.00 uur in twee exemplaren in bij Innoviris via het aanvraagformulier.

  • 1 papieren exemplaar moet rechtstreeks of per post worden ingediend bij Innoviris. Als je dossier per post wordt ingediend, dient de poststempel als ontvangstbewijs. Als je het dossier rechtstreekt indient, kan je een ontvangstbewijs vragen.

Je dossier moet verstuurd worden naar volgend adres: 

Innoviris
Montserrate Pascual Roca
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel

  • 1 elektronisch exemplaar moet verstuurd worden naar mpascualroca@innoviris.brussels. Deze e-mail kan niet gelden als bewijs dat het dossier binnen de termijn wordt ingediend.  

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden ingediend, zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

Meer informatie nodig?

Neem een kijkje op de pagina van het programma of neem contact op met: 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Science communication officer

Communication & Science promotion

Tel. +32 2 600 50 65
mpascualroca[at]innoviris.brussels