Innovinterview

Home / InnovInterview
Home / InnovInterview

Innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein. Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, ze hebben allemaal een belangrijke mening over de verschillende aspecten van de Brusselse OOI-sector.

innovinterview

Elke maand stelt Innoviris een aantal vragen aan een Brusselse stakeholder in het OOI-domein.

Of het nu een onderzoeker, een ondernemer of één van onze partners is, allemaal hebben ze een relevante mening over diverse aspecten van de Brusselse OOI-sector. 

December 2018: een gesprek met Bojan Spasic, specialist cybersecurity bij Sirris

Samen met haar partners EhB, UCL, ULB en VUB, en met de steun van Innoviris, Cyber Security Coalition, Centre for Cyber Security Belgium en Agoria, lanceert Sirris het nieuwe Brusselse Initiatief voor Cybersecurity Innovatie.

Op 11 december organiseert het collectief centrum voor de technologische industrie een evenement om het Initiatief in te huldigen en de succesvolle voltooiing van de SecurIT projecten te vieren. 

We spraken met Bojan Spasic, specialist cybersecurity en verantwoordelijke van het Brussels Initiative on Cybersecurity bij Sirris. 

 

Wat is het Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation?

Via het Brussels Initiatief voor Cybersecurity Innovatie willen we de samenwerking rond cyberveiligheid tussen de Brusselse onderzoeksinstellingen en de industrie vereenvoudigen.

Het cybersecurityonderzoek aan de Brusselse universiteiten is immers ontzettend relevant voor de industrie, die op haar beurt weet hoe ze academisch onderzoek moet omzetten in een technologische innovatie. Dat bleek uit de 5 projecten van het strategisch platform SecurIT, dat in 2014 door Innoviris werd opgericht.

Hoe zien we deze samenwerking?

  • Voor de industriële eindgebruikers betekent het een vertrekpunt om bestaande of nieuwe productideeën te bespreken. Het initiatief kan hen helpen de juiste industriële en academische partners te vinden om samen te werken aan de veiligheidsaspecten van hun innovatie.

  • Voor aanbieders van cybersecuritytechnologieën is het een kans om dichter bij hun potentiële klanten te komen en hun behoeften te begrijpen, maar ook om nieuwe cybersecuritytechnologieën op de markt te brengen door nauw samen te werken met Brusselse onderzoeksinstellingen.

  • Tot slot hebben de onderzoeksinstellingen er baat bij dat hun onderzoek gevaloriseerd wordt door de industrie.

 

Kunt u iets meer vertellen over het SecurIT platform en het SeCloud project dat aan de basis lag van het Initiatief?

Het strategisch platform SecurIT bestond uit 5 onderzoeksprojecten die in totaal 15 onderzoeksgroepen verzamelden van 3 universiteiten (UCL, ULB en VUB) een hogeschool (EhB) en een collectief onderzoekscentrum (Sirris).

De 5 onderzoeksprojecten behandelen verschillende aspecten verbonden aan cyberveiligheid:

  • BruFence: automatische fraudetectie

  • C-CURE: flexibele authentificatie

  • SCAUT: bestendigheid van zijkanalen van geauthenticeerde encryptie

  • SeCloud: veiligheidsproblemen in cloud-computing

  • SPICES: complexe event processing voor veiligheidsmonitoring

Sirris was 3 jaar de coördinator van het SeCloud project. In dit project werkten 11 onderzoeksgroepen samen rond volgende onderzoeksvragen:

  • Op welke manier kunnen we de implementatie van cloud-technologieën versnellen?

  • Welke specifieke problemen in cyberveiligheid moeten prioritair worden aangepakt?

De onderzoeksgroepen ontwikkelden nieuwe cryptografische schema’s, veiligheidsmodellen en geautomatiseerde beveiligingsanalyses van programmeertalen. Ze bestudeerden de privacywetgeving, documenteerden best practices van het SaaS-model en de bijhorende API-technologieën, en maakten een diepgaande risicoanalyse van het gebruik van cloudtechnologieën.

 

Waarom is het zo belangrijk om te blijven investeren in dit onderwerp?

Cyberveiligheid is een discipline die focust op de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van digitale producten en diensten.

Door de snelle evolutie in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de daaraan gekoppelde veranderende bedrijfsprocessen, moeten we ook onze beveiligingsmethodes herzien. Dit is ontzettend belangrijk omdat we steeds vaker geconnecteerde systemen bouwen die gegevens uit hun omgeving verzamelen en hiermee interageren. Denk maar aan geconnecteerde wagens, medische apparatuur en infrastructuren waarbij cyberveiligheid noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen.

Digitale innovatie moet gepaard gaan met innovatieve cybersecuritytechnologieën om duurzaam te blijven. Met andere woorden: innovatieve producten en diensten die aandacht hebben voor een innovatieve en efficiënte benadering van cyberveiligheid, zullen meer slaagkansen hebben op de huidige markt, die zich steeds meer bewust is van het belang van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

 

Wat mogen we verwachten van het kick-off evenement op 11 december?

Op 11 december willen we onderzoekers, technologie-en dienstenleveranciers en potentiële eindgebruikers samenbrengen.

Onderzoekers zullen hun expertise kunnen delen met de industrie die op haar beurt zal worden uitgenodigd om de onderwerpen met de onderzoekers te bespreken. Dit alles in een levendige en inspirerende sfeer die aanzet tot creativiteit en innovatie.

In navolging van het evenement zullen we de partners helpen concrete samenwerkingsverbanden te creëren tussen de industriële en academische wereld.

Geïnteresseerd? Meer informatie vind je op de website van Sirris