Horizon 2020

Home / OOI-beleid / H2020
Home / OOI-beleid / H2020

Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 is het financieringsprogramma van onderzoek en innovatie van de Europese Unie voor de periode 2014-2020. Het programma volgt het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op dat van toepassing was op de periode van 2007 tot 2013.

Het programma groepeert het 7e Kaderprogramma, Eratom, voor concurrentievermogen en innovatie en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).

Via dit nieuwe programma financiert de Europese Unie interdisciplinaire projecten die een antwoord kunnen geven op grote economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa. Het programma dekt de hele innovatieketen, vanaf een idee tot de marktlancering, en versterkt de steun voor de commercialisering van onderzoeksresultaten en de creativiteit van ondernemingen. 

Horizon 2020 heeft een budget van 79 miljard euro voor de periode 2014-2020 om projecten te steunen van onderzoeks-en innovatie-actoren zoals onderzoekers, universiteiten, onderzoekscentra en kleine of grote ondernemingen. De eerste oproep voor voorstellen werd gelanceerd op 11 december 2013.

 

De belangrijkste uitdagingen van H2020

 • De positie van de Europese Unie versterken in het domein van onderzoek, innovatie en technologie

 • Het concurrentievermogen van Europa versterken door te investeren in technologie en beroepen van de toekomst, dit alles om een intelligente, inclusieve en duurzame groei te creëren

 • Van Europa een aantrekkelijke regio voor onderzoek maken

 • Luisteren naar de bekommernissen van de burgers (gezondheid, milieu, schone energie) en oplossingen aanbieden voor maatschappelijke uitdagingen

Het H2020 programma is verdeeld in 3 prioriteiten (pijlers): 

 

Wetenschappelijk excelleren
 • Basisonderzoek bevorderen en nieuwe opportuniteiten creëren voor technologieën van de toekomst, samenwerking in onderzoek, interdisciplinair onderzoek en nieuwe manieren van denken steunen

 • In Europa onderzoeksinfrastructuren ontwikkelen op wereldniveau met een toegang voor alle Europese en internationale onderzoekers

 • De mobiliteit van Europese onderzoekers, internationale onderzoekers en onderzoekers uit derdewereldlanden steunen

 

Industriële prioriteit

Dit luik maakt het mogelijk:

 • het Europese leadership in generieke en industriële technologieën te versterken door middel van ICT-middelen, nanotechnologieën, geavanceerde materialen, biotechnologieën via de ondersteuning van onderzoek tussen de industrie en de overheid.

 • de toegang tot risicokapitaal te vergemakkelijken voor ondernemingen

 • innovatie in KMO's te steunen (een subprogramma dat speciaal bestemd is voor KMO's)

 

Maatschappelijke uitdagingen

 Dit luik ondersteunt interdisciplinaire projecten die een antwoord geven op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals: 

 • De gezondheidszorg, de demografische evolutie en welzijn

 • Voedselveligheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie

 • Duurzame, schone en efficiënte energieën

 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport

 • De strijd tegen de klimaatveranderingen, efficiënt gebruik van grondstoffen

 • De ontwikkeling van een vernieuwende inclusieve samenleving

 • De ontwikkeling van een veilige samenleving die de vrijheid en de veiligheid van Europa en haar burgers waarborgt

 
 • Maak een overgang van onderzoek naar de markt

 • Ontmoet de beste internationale actoren in uw activiteitensector

 • Verruim of verstevig uw gamma aan producten en diensten

 • Verwerf nieuwe kennis en know-how

 • Positioneer u op nieuwe markten

 • Ontvang een belangrijke toelage voor uw onderzoeks-en innovatie-activiteiten


Door te antwoorden op de oproepen voor voorstellen die op regelmatige basis door de Europese Commissie worden gelanceerd. De beste projecten worden weerhouden na een evaluatie van een groep van onafhankelijke experten en volgens het beschikbare budget. 


Vanaf 1 januari 2014

 

Wie kan u in het Brussels Gewest helpen met uw H2020 project?
 

 • NCP BRUSSELS, ondergebracht bij Impulse, helpt u bij de keuze van het programma, het finanancieringsschema en de keuze van de Europese partners. NCP Brussels is eveneens verantwoordelijk voor de juridische en administratieve aspecten van de voorbereiding van uw project.

 • Innoviris  financiert geen projecten voor H2020, maar kan u wel helpen bij het opzetten van uw H2020-project via Connect.

Nuttige links

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.be