Promotie

Home / Promotie
Home / Promotie

Promotie

Promotie van onderzoek en innovatie

Promotie

Naast de verschillende Brusselse, interregionale en internationale programma’s waarmee Innoviris OOI-projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en vzw’s ondersteunt, financiert het Instituut acties ter promotie van wetenschap, onderzoek en innovatie.

Deze acties kunnen gericht zijn op jongeren, het grote publiek en actoren binnen de OOI-sector.

 

Jongeren warm maken voor een wetenschap

Voor de steeds groter wordende technologische en wetenschappelijke uitdagingen en de belangrijke positie die wetenschap inneemt als het gaat om de toekomst van onze planeet, is het nodig om de generatie van morgen voor te bereiden. Sensibiliseringsacties moeten jongeren warm maken voor een carrière in de wetenschap. Ze brengen jongeren dichter bij wetenschap en breken met alle oude clichés die de sector ontoegankelijk maken. 

Deze acties worden georganiseerd door gespecialsiseerde vzw's of door scholen en andere onderwijsinstellingen.

 

Het grote publiek sensibiliseren

Het is eveneens belangrijk om alle Brusselaars te informeren over het belang van wetenschap in het dagelijkse leven. Wetenschappelijke applicaties beperken zich niet alleen maar tot de zogenaamde klassieke sectoren zoals de geneeskunde en de levenswetenschappen. Wetenschap is overal, ook in onze smartphones, videospelletjes en bankkaarten. 

Deze acties vulgariseren concrete wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor het grote publiek. 

 

Actoren in wetenschappelijk onderzoek informeren en stimuleren

Innoviris financiert ook acties die onderzoeksresultaten op een eerder technische manier vulgariseren voor de wetenschapswereld en al haar actoren.

Voor meer informatie over de sensibiliseringsacties voor Brusselse actoren in wetenschappelijk onderzoek, 

Innoviris financiert daarnaast ook de vzw Research in Brussels (RIB). Deze vzw is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten ter promotie van onderzoek, wetenschap en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie over RIB, kunt u terecht op het platform Innovative Brussels.

 

Heb je een idee om jongeren of het grote publiek te sensibiliseren voor wetenschappen? Vul zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in. Vervolgens, zoals voorzien in de overeenkomst, moet je een activiteitenverslag invullen zodat het volledige bedrag van je subsidie kan worden uitbetaald. De documenten vind je ook terug in de toolbox links bovenaan deze pagina. 

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Science Communication Officer

Transversal services

Tél. +32 2 600 50 65
mpascualroca@innoviris.brussels