Promotie

Home / Promotie
Home / Promotie

Promotie

Promotie van onderzoek en innovatie

Promotie

Naast de verschillende Brusselse, interregionale en internationale programma’s waarmee Innoviris OOI-projecten van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en vzw’s ondersteunt, financiert het Instituut acties ter promotie van wetenschap, onderzoek en innovatie.

Deze acties kunnen gericht zijn op jongeren, het grote publiek en actoren binnen de OOI-sector.

 

Jongeren warm maken voor wetenschappen

Voor de steeds groter wordende technologische en wetenschappelijke uitdagingen en de belangrijke positie die wetenschap inneemt als het gaat om de toekomst van onze planeet, is het nodig om de generatie van morgen voor te bereiden. Sensibiliseringsacties moeten jongeren warm maken voor een carrière in de wetenschap. Ze brengen jongeren dichter bij wetenschap en breken met alle oude clichés die de sector ontoegankelijk maken. 

Deze acties worden georganiseerd door gespecialsiseerde vzw's of door scholen en andere onderwijsinstellingen.

 

Het brede publiek sensibiliseren

Het is eveneens belangrijk om alle Brusselaars te informeren over het belang van wetenschap in het dagelijkse leven. Wetenschappelijke toepassingen beperken zich niet alleen maar tot de zogenaamde klassieke sectoren zoals de geneeskunde en de levenswetenschappen. Wetenschap is overal, ook in onze smartphones, videospelletjes en bankkaarten. 

Deze acties vulgariseren concrete wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor het grote publiek. 

 

Actoren in wetenschappelijk onderzoek informeren en stimuleren

Innoviris financiert ook acties die onderzoeksresultaten op een eerder technische manier vulgariseren voor de wetenschapswereld en al haar actoren.

 

Wat zijn de evaluatiecriteria van een project in wetenschapssensibilisering? 

  • Kwaliteit van de presentatie en de aanvraag

  • De achtergrond van de projecthouder in het domein

  • De kwaliteit van het personeel, in het bijzonder hun kwalificaties en beroepservaring, evenals de kwaliteit van de wetenschappelijke, technische en functionele ondersteuning van het project

  • Overeenstemming tussen de middelen en het project

  • Kwalitatieve en kwantitatieve impact op de doelgroep

  • De kwaliteit van een mogelijke samenwerking met een organisatie die actief is in de bewustmaking/verspreiding van wetenschap en technologie

  • De originaliteit van zowel het thema als de gekozen aanpak

  • De aanpak van het project (interactieve en multidisciplinaire activiteiten, bestrijding van ongelijkheden, respect voor het milieu, enz.)

  • Financiële opzet voor meerdere financieringsbronnen.

 

Wettelijk kader 

Deze financiële tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend met verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (verschenen in het PB nr. L 352 van 24 december 2013). 

Als begunstigde moet je er daarom op toezien dat het totale bedrag van de de-minimissteun die je reeds ontvangen hebt niet hoger is dan 200.000 euro over een periode van drie jaar. Hiervoor moet je een verklaring op eer invullen.

 

Heb je een idee om jongeren of het grote publiek te sensibiliseren voor wetenschappen? Vul zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in. Vervolgens, zoals voorzien in de overeenkomst, moet je een activiteitenverslag invullen zodat het volledige bedrag van je subsidie kan worden uitbetaald. Om je te helpen bij het vervolledigen van het financiële onderdeel van het verslag, kan je gebruik maken van de boekhoudkundige richtlijnen. Je vindt de verschillende documenten ook terug in de toolbox links bovenaan deze pagina. 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Montserrate Pascual Roca

Science Communication Officer

Transversal services

Tel. +32 2 600 50 65
mpascualroca[at]innoviris.brussels