Werking

Home / Ontdek RWB-BHG / Werking
Home / Ontdek RWB-BHG / Werking

Werking


De Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kortweg RWBBHG, staat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij in de voorbereiding van het gewestelijke wetenschapsbeleid. 

De Raad formuleert adviezen en stelt aanbevelingen op over allerlei onderwerpen in wetenschap en onderzoek. Dat doet ze op eigen initiatief  of op vraag van andere actoren binnen de sector.

De adviezen en aanbevelingen komen terecht bij de Regering, de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De RWBBHG  werkt op drie niveaus: 

De plenaire vergadering wordt minstens vier keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering worden adviezen aanbevelingen, verslagen of andere publicaties goedgekeurd en uitgebracht.

De plenaire vergadering bestaat uit twintig leden. Ze worden allemaal door de Regering benoemd:

  • Tien leden die de Brusselse instellingen voor universitair en hoger onderwijs gevestigd vertegenwoordigen.

  • Tien leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties (elk 5) vertegenwoordigen die zetelen in de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast zijn volgende personen op de plenaire vergadering aanwezig:

  • één lid zonder deliberatief stemrecht, benoemd door de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek

  • één lid zonder deliberatief stemrecht, benoemd door de Minister voor Economie

  • een waarnemer, facultatief benoemd door de andere Ministers en Staatssecretarissen 

  • twee experts, zonder deliberatief stemrecht, die de collectieve onderzoekscentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen

Voor een overzicht van alle leden van de plenaire vergadering, kunt u terecht op de pagina 'Samenstelling'.

Het bureau bereidt de zittingen van de plenaire vergadering voor en zorgt voor de opvolging. Ze voert de opdrachten uit die door de leden van de vergadering worden toegekend. Daarnaast verzekert het bureau de communicatie tussen de leden van de vergadering en de werkgroepen. 

Het bureau bestaat uit 5 leden: de voorzitter, twee leden van de Brusselse instellingen voor universitair en hoger onderwijs, één vakbondsvertegenwoordiger en één vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties.

Een werkgroep wordt aangesteld tijdens de plenaire vergadering. Ze bestudeert specifieke vragen die tijdens de plenaire vergadering worden aangehaald.

Elke werkgroep duidt een interne voorzitter aan, die beroep kan doen op experten van buitenaf.

Elke werkgroep legt haar conclusies voor aan de leden van de plenaire vergadering.